Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy"

powiekszpowieksz powieksz

Łowicz znany jest w Polsce i za granicą z żywego folkloru przejawiającego się w sztuce ludowej, strojach, gwarze, pieśniach, a także tańcach i obrzędach ludowych. Region łowicki, zwany dawniej Księstwem Łowickim, stanowi północno-zachodnią część województwa łódzkiego.
Blichowska szkoła to jedna z najstarszych szkół rolniczych w Polsce z 85-letnią tradycją. Kiedyś szkoła typowo rolnicza o kierunkach: hodowlanym i rolniczym, dziś przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Obecnie kształci młodzież na kierunkach okołorolniczych i w liceum ogólnokształcącym.

Od 1948 roku w Szkole Rolniczej w Łowiczu Blichu istnieje Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy". Członkami zespołu jest młodzież szkolna. "Blichowiacy" kultywują zwyczaje, obrzędy i tradycje regionu łowickiego. Swoimi barwnymi strojami, muzyką, śpiewem i tańcem propagują łowicki folklor w kraju i za granicą.
Program artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy" składa się z trzech części: suity łowickiej, obrazka łowickiego oraz obrzędu "Zapusty", a także programów okolicznościowych. Zespołowi towarzyszy kapela ludowa, w skład której wchodzi akordeon, klarnet, skrzypce i bębenek.

Zespół bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich. Uczestniczy w konkursach, przeglądach i festiwalach w kraju i za granicą.

Ważniejsze osiągnięcia zespołu to:

  • I nagroda na VIII Biennale Folkloru w Łowiczu - 1993 i 1995 r.
  • II nagroda na Prezentacjach Dorobku Kulturalnego Młodzieży Szkół Rolniczych - Lubsko 1998
  • I nagroda "Tradycje 2000" w Łowiczu
  • II nagroda Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne o "Łowicki Pasiak" - Łowicz 2002

Zespół koncertował za granicą, m.in. w Rosji, Niemczech, Holandii, Francji, Austrii, Stanach Zjednoczonych, na Litwie.

Kierownik zespołu: Jan Dutkiewicz

Nasz adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki
99-400 Łowicz, ul. Blich 10
tel. +48 46 837 37 05, tel./fax +48 46 837 33 77

Numer konta bankowego:
Rada Rodziców przy ZSP nr 2 RCKUiP
Rachunek nadawcy: 55 9297 0005 0771 6868 2070 0001
Nazwa nadawcy: RADA RODZICÓW PRZY ZSP NR 2 RCKUiP 99-400 ŁOWICZ UL. BLICH 10
Bank nadawcy: Bank Spółdzielczy Skierniewice