PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Konferencja kończąca projekt

30.06.2015 18:19
Autor: Katarzyna Koper
główne zdjęcie

W dniu 26.06.2015 r. odbyła się konferencja kończąca projekt pn. „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”.

więcej ...

Zdrowotne działanie ziół.

27.02.2015 19:23
Autor: Trener: Iwona Bogusiewicz-Kuś
główne zdjęcie

Ostatnia grupa projektu odbywa w styczniu, lutym i marcu zajęcia kulinarne z wykorzystaniem zdrowej, ekologicznej żywności.

więcej ...

W styczniu rozpoczęto 4 część projektu.

30.01.2015 18:24
Autor: Trener: Iwona Bogusiewicz-Kuś
główne zdjęcie

Spośród wielu chętnych na ostatnią edycję tych zajęć kulinarnych wybrano 12 dziewcząt z klas I i II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz I Technikum Technologii Żywności z najlepszą frekwencją oraz dobrymi oraz bardzo dobrymi ocenami z przedmiotów zawodowych.

więcej ...

Zajęcia wdrażające zmodyfikowany program nauczania

30.12.2014 19:40
Autor: Mariusz Szewczyk

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęła się kolejna edycja realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego 9.2 pt. „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”.

więcej ...

Ostatnia grupa gastronomiczna na praktykach w Nienburgu.

30.11.2014 18:53
Autor: Olga Kwapisz - Wojad Olga Kwapisz - Wojda
główne zdjęcie

W dniach 16- 29.11. 2014 w Niemieckim Ośrodku Szkoleniowym  DEULA w Nienburgu (Dolna Saksonia). gościła na praktykach 10 osobowa grupa uczniów kl. IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z opiekunem. W pierwszym dniu pobytu uczniowie zostali zapoznani z rolą, zadaniami ośrodka. Poznali zaplecze dydaktyczne, w tym zaplecze gastronomiczne: kuchnię oraz salę obsługi konsumenta a także miasto Nienburg.

więcej ...

Praktyki zawodowe - Deula Nienburg

26.11.2014 19:56
główne zdjęcie

Praktyki zawodowe odbyły się w dniach 2-14 listopada 2014 roku w  Deuli Nienburg

więcej ...

Praktyki w Nienburgu

30.09.2014 19:32
Autor: Stanisław Pietrzak
główne zdjęcie

W dniach 14.09.2014 – 27.09.2014 r. kolejna grupa uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu przebywała na praktykach w ośrodku szkoleniowym DEULA Nienburg. W skład grupy praktykantów wchodzili uczniowie z następujących klas:

więcej ...

Ogłoszenie dla wyjeżdżających na praktyki we wrześniu 2014r

30.06.2014 15:03
Autor: Mirosław Kret

Z racji planowanych zakupów ubrań roboczych prosimy uczniów z listy o uzupełnienie swoich danych dotyczących wymiarów ubrań i odesłanie dachy na adres poczty e-mail: blich@zsp2lowicz.pl

więcej ...

Informacja nt. realizacji projektu

16.06.2014 11:20
Autor: Mirosław Kret

Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2013 r. a zakończy się w lipcu 2015 r. Wartość projektu wynosi 1 709 654,00 zł. W projekcie bierze udział 96 uczniów z technikum mechanizacji rolnictwa i 48 uczniów z kierunków gastronomicznych.

więcej ...

W PWP praca wre!

31.05.2014 19:20
Autor: Mirosław Kret
główne zdjęcie

Zakończyły się zajęcia z przygotowania językowego oraz kulturalno – zawodowego dla dwóch grup po 10 osób z mechanizacji rolnictwa i agrobiznesu oraz jednej grupy 10 osobowej z technikum żywienia i gospodarstwa domowego, którzy we wrześniu i listopadzie 2014 r. będą wyjeżdżać na praktyki do ośrodka DEULA Nienburg w Niemczech.

więcej ...

Trwają zajęcia z przygotowania językowego oraz kulturalno – zawodowego.

30.04.2014 21:57
Autor: Mirosław Kret

Trwają zajęcia z przygotowania językowego oraz kulturalno – zawodowego dla dwóch grup po 10 osób z mechanizacji rolnictwa i agrobiznesu oraz jednej grupy 10 osobowej z technikum żywienia i gospodarstwa domowego, którzy we wrześniu i listopadzie 2014 r

więcej ...

Zajęcia uczniów przygotowujących się do wyjazdu na praktyki do Niemiec.

30.03.2014 15:26
Autor: Mirosław Kret
główne zdjęcie

Uczniowie z technikum mechanizacji rolnictwa, technikum agrobiznesu i technikum żywienia i gospodarstwa domowego intensywnie przygotowują się do wyjazdu na praktyki do DEULA Nienburg w Niemczech w miesiącach wrzesień i listopad 2014 r.

więcej ...

Luty miesiącem intensywnej pracy

27.02.2014 14:35
Autor: Mirosław Kret

Pomimo ferii zimowych parce w realizacji zajęć nie zwalniają tempa.

więcej ...

Aktualności z realizacji projektu

27.01.2014 17:42
Autor: Katarzyna Koper

Aktualnie w ramach realizacji projektu „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu” realizowane są zajęcia wdrażające zmodyfikowany program nauczania w zakresie gastronomii i rolnictwa w oparciu o doświadczenia partnera z Niemiec.

więcej ...

Czas na gastronomię

6.12.2013 11:33
Autor: Iwona Bogusiewicz-Kuś

Trwa realizacja projektu ponadnarodowego.

26.09.2013 10:20
Autor: Joanna Idzikowska
główne zdjęcie

W ramach realizacji projektu „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP Nr 2 RCKUiP

 

więcej ...

Pierwszy wyjazd uczniów na praktyki.

19.09.2013 16:03
Autor: Dariusz Surma
główne zdjęcie

W dniach od 15.09 2013 do 27.09. 2013 grupa 10 uczniów (7 chłopców i 3 dziewczyny) przebywa w Nienburgu w Niemczech w ramach realizowanego w szkole projektu. Uczniowie odbywają praktyki w nowoczesnym ośrodku szkoleniowym DEULA specjalizującym się w przekazywaniu praktycznej wiedzy uczniom i kursantom z całych Niemiec.

więcej ...

Wizyta studyjna nauczycieli przedmiotów gastronomicznych i żywieniowych w DEULA - Nienburg

27.08.2013 17:31
Autor: Iwona Bogusiewicz - Kuś, Agnieszka Golan, Edyta Kłak,  Olga Kwapisz - Wojda
główne zdjęcie

W dniach 18 – 23 08. 2013 roku miał miejsce wyjazd 9 osobowej grupy nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych związanych z produkcją żywności do Niemieckiego Ośrodka Szkoleniowego  DEULA w Nienburgu (Dolna Saksonia).

więcej ...

Wyjazd Studyjnych delegacji nauczycieli ZSP nr 2 RCKUiP do Niemiec

31.07.2013 20:06
Autor: Krzysztof Łukasik

W dniach od 18.08.2013 r. do 23.08.2013 delegacja nauczycieli naszej szkoły w składzie: Iwona Bogusiewicz - Kuś, Olga Kwapisz - Wojda, Edyta Kłak, Agnieszka Golan, Jolanta Sikorska, Anna Kosmowska, Paulina Dróżdż, Magdalena Dąbrowska wraz z tłumaczką: Mileną Wojdą - Wróbel weźmie udział w wyjeździe studyjnym do niemieckiego partnera projektu.

więcej ...

Claas Avero dziarsko pokonał pierwsze pokosy.

22.07.2013 12:48
Autor: Krzysztof Łukasik
główne zdjęcie

W dniu 19 lipca 2013r. serwisanci z firmy Sobol - Agro czyli dostawcy kombajnu po szkoleniu teoretycznym z budowy i zasad bezpiecznego użytkowania maszyny wyjechali w pole by dokonać pełnego rozruchu wszystkich podzespołów.

więcej ...

Szkoła na Blichu najlepszą w Powiecie Łowickim w pozyskiwaniu Funduszy Unijnych- o czym między innymi w Kawie czy herbacie

10.05.2013 13:26
Autor: Grzegorz Słoma
główne zdjęcie

Już od wczesnych godzin porannych uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w przygotowaniach do emisji programu.

więcej ...

Wizyta studyjna nauczycieli w DEULA - Nienburg.

9.05.2013 16:20
Autor: Magdalena Rosłonek
główne zdjęcie

W dniach 28.04.2013 - 03.05.2013 grupa nauczycieli z ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu uczestniczyła w wizycie studyjnej w Niemczech w ośrodku szkoleniowym DEULA Nienburg.

więcej ...

Class Avero 160

16.04.2013 13:48
Autor: Krzysztof Łukasik
główne zdjęcie

Strona w budowie

więcej ...

Informacje dla uczniów zakwalifikowanych do Projektu Ponadnarodowego.

9.04.2013 19:48
Autor: Krzysztof Łukasik

Lista uczniów - grupa rolnicza - wrzesień

Lista uczniów - grupa rolnicza - listopad

Lista uczniów - grupa gastronomiczna

Listy rezerwowe

więcej ...

Rusza projekt ponadnarodowy.

28.03.2013 16:34
Autor: Magdalena Rosłonek

Celem projektu jest zwiększenie jakości oferty edukacyjnej ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu dostosowującej umiejętności i kwalifikacje absolwentów w zakresie gastronomii i rolnictwa do wymogów rynku pracy i potrzeb przedsiębiorców.

więcej ...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów zagranicznych i krajowych do wspólnej realizacji projektu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Protokół z otwarcia ofert.

18.05.2012 17:14
Autor: Mirosław Kret

Powiat Łowicki działając w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. 09.84.712 z późn. zm.), jako Wnioskodawca - podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu ponadnarodowego, w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, ogłasza otwarty nabór partnerów zagranicznych i krajowych zainteresowanych wspólną realizacją projektu pn.:
„Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”.

więcej ...